Зошто јод и зошто сега?

Корона вирусот, како и сите останати вируси, навлегува и може да живее само во живи – oштетени или заболени клетки на други организми со слаб клеточен и општ имунитет. Здрава клетка, чиста од токсини, не ги допушта лесно вирусите во себе.

Навлегувањето на COVID-19 во очите, носот или усната празнина не претставува проблем, бидејќи солзите и секретите од носот и устата може истиот да го “истерат”. Ако сепак успее да најде начин да навлезе во заболена клетка во организмот, истиот потребно е и да се задржи таму за да започне неговото размножување. Тоа се случува со помош на специјални протеини. „Во човечкиот организам за овој тип на вирус таков протеин е ATE-2. Со стареење на организмот расте и производството на ATE-2. Неговата синтеза се зголемува со возраста и при некои сериозни кардиовасклуларни заболувања“ – Марк Лелкин – лекар-терапевт и Михаил Добротин – микробиолог, кои работат на вакцини за вирусни во Институтот ВЕКТОР во Колцово – Новосибирски, Русија).

Кардиоваскуларните проблеми се појавуваат при нарушен метаболизам и заради намалена функција на тироидната жлезда, како резултат на кои во клетките се натрупуваат токсини што се одговорни за нарушување и намалување на клеточниот и општиот имунитет.

Микроелементот јод е стратегиски важен и во трите фактори од кои зависи клеточното здравје: храна (аминокиселини, макро- и микроелементи, витамини, ферменти, масни киселини, вода), дишење и неутрализирање на токсините. Кислородниот глад на клетката и намалената функција на тироидната жлезда и нејзините хормони, се појавуваат при дефицит на јод.

МИКСТУРА СИН ЈОД – твое право на избор за добро здравје и силен имунитет!