Зошто препаратот е безбеден и нема несакани ефекти?

Прашањето кое најчесто го поставуваат лекарите и пациентите е: „Како да бидеме сигурни дека јодот во новиот препарат Микстура син јод делува само на патогени организми без да ги напаѓа сопствените клетки?“ Ви го приложуваме научно потврдениот одговор на д-р Анна Драгоева – научен консултант на проектот Микстура син јод, Европа:

Една од главните цели на додатокот за храна Микстура син јод е активирање на имунитетот – совршена, единствена алатка која го штити нашето здравје. Нашиот имунитет се карактеризира со исклучително прецизни и совршени механизми, коишто можат да изолират туѓа клетка, која содржи дури само еден нуклеотид, различен од геномот на нашиот сопствен организам. Добро е познато дека клучен фактор што го регулира човечкиот имунитет е тироидната жлезда, а доколку се отстрани, целиот имунолошки систем ја губи својата способност да функционира. Причината за ова е фактот дека имунолошки тироидната жлезда делува како природна бариера за надворешни влијанија: на секои 17 минути крвта што циркулира во нашето тело поминува низ него и токму таму јодот ги неутрализира патогените агенси што влегле во нашиот организам. По секој „17-минутен циклус“, тие стануваат сѐ помалку активни до нивната конечна смрт. Со оглед на тоа што јодот се апсорбира во клетките на тироидната жлезда, за нејзиното оптимално функционирање е неопходно доволна заситеност на жлездата со овој елемент.

Јодот во иновативниот препарат Микстура син јод е во позитивна моновалентна форма со висока биолошка активност (степен на оксидација +1). Ова е исклучително важно, затоа што воведувањето на органски јод ја елиминира потребата за негова обработка во тироидната жлезда, што го елиминира ризикот од голем број на несакани патологии.

Принципот на јодниот ефект во комплексот е следниот: веднаш по интеракцијата на една од неговите активни форми следи формирањето на нова (“јод хормон”, “јод мембрана”, “јод протеин”, итн.). Преку механизмите на препознавање и специфичното хемиско влијание, новоформираните јодни комплекси стануваат „сопствени“ за човечкото тело. Тие ги халогенират ДНК и РНК на страните тела со замена на водороден атом во пуринските и пиримидинските бази на патогените екстра – и интрацелуларни молекули. Како резултат на халогенизација (јодирање), новоформираните биолошки производи веќе ги немаат карактеристичните својства на инфективни агенси. Така, препаратот Микстура син јод како имуномодулатор го мобилизира целиот одбранбен систем во борбата против буквално целиот микробски пејзаж, и тоа во склад со природниот процес на активирање, забележан за време на појавата и развојот на секој имунолошки одговор.

Односно, преку примена на препаратот, селективно се дејствува само на патогени, но не и на соматските клетки на човечкото тело.

Додатокот на исхрана Микстура син јод се карактеризира и со друга значајна предност. Факт е, дека активноста на антиинфективните лекови се намалува со текот на времето како резултат на развојот на резистенција кон лекови. Со примена на новиот уникатен јоден комплекс успешно се надмина феноменот на биолошка отпорност, бидејќи не се развива резистенција кон моновалентната активна форма на јод. Овој значаен квалитет на препаратот овозможува негова постојана, безбедна и ефикасна употреба.